De spelregels voor het huren van Club Cinema Exclusive
(opties, huur en catering)

1) Een optie voor Club Cinema heeft een standaard geldigheidsduur van een week. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.
2) Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor datum in een reservering worden omgezet. Voor grote evenementen geldt een termijn van een maand. Indien een optienemer niet tijdig aan Club Cinema meedeelt de optie in een huurovereenkomst om te willen zetten, heeft Club Cinema geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren.
3) De huurovereenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door Club Cinema en de huurder – mondeling dan wel schriftelijk – zijn bevestigd.
4) Tekenen van het contract en tegelijkertijd doen van de aanbetaling maakt
het contract bindend, voor beide partijen, de zaal is definitief
gereserveerd.
5) Aanbetalingen dienen binnen de afgesproken betalingstermijn voldaan te zijn
6) Holland Welcome Tours BV. is het boekingskantoor van Club Cinema en de correspondentie en facturatie zal via dit bureau lopen.
7) Teneinde een soepel en correct verloop van de verhuring mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de verhuring minimaal twee weken voor aanvang van de verhuring bij Club Cinema bekend te zijn.
Kleine wijzigingen (in tijd, aantal personen, opstelling van de zaal
etc) mogen tot 3 dagen voor het evenement worden doorgevoerd, in overleg en op basis van beschikbaarheid.
8) Eigen catering is toegestaan in overleg, mits akkoord gegaan wordt met de daaraan verbonden kosten voor schoonmaak, containerleging en eventueel gebruik van servies, linnen, e.d.
9) Bij annulering of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst – om welke reden dan ook – worden de onderstaande percentages gefactureerd:
-tot 3 maanden voor de geplande datum kosteloos
(m.u.v. de eerste aanbetaling van 150 Euro indien al was getekend voor een populaire datum. omdat aan andere geïnteresseerden ” nee” wordt verkocht),
-annuleren tot 12-10 weken voor de geplande datum 25% kosten,
-annuleren tot 10-6 weken 50 % kosten,
-annuleren binnen 6-2 weken 75% kosten, 2-0 wekenvoor de geplande datum 100 % kosten
Voor cateringafspraken gelden dezelfde termijnen, maar zal een percentage van 30% van de totaalfactuur gehanteerd worden
10) Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, borrelhapjes etc. is het door u opgegeven aantal bindend voor de rekening, tenzij er binnen de gestelde termijnen een wijziging wordt aangebracht
11) Rekeningen ter zake van de zaalhuur, faciliteiten en catering die de huurder is gehouden te voldoen, dienen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn de wettelijk rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor de rekening van de huurder.
12) De huurder heeft zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.
13) Er mag geen confetti of ander los decoratiemateriaal worden gestrooid.

14) De huurder zal de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip ontruimen. In de in gebruik afgestane ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Club Cinema. Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door Club Cinema op kosten van de huurder worden hersteld.
15) Club Cinema en zijn personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is het personeel aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privé-goederen van de huurder tijdens zijn verblijf in het gebouw.
16) Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor optie, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.
17) Roken is in het gehele gebouw (zaal en verkeersruimten) verboden, ook het gebruik van drugs is niet toegestaan.
18) Bij feesten* die niet besloten zijn, is de verhuurder verplicht beveiliging te regelen, met een minimum van 2 beveiligers en voorts 1 beveiliger per 50 personen.
19) Bij bijeenkomsten waarbij meer dan 50 personen bijeenkomen, is het verplicht te zorgen voor een aanwezige met BHV-diploma.
20) Bij het schenken van alcohol is het verplicht te zorgen voor een aanwezige in het bezit van een certificaat sociale hygiëne (horeca-diploma). Indien u niet zelf hiervoor kunt zorgen, dan is een dergelijk personeelslid in te huren via Club Cinema Exclusive.
20) Prijswijzigingen en schrijffouten zijn voorbehouden

Prive bios voor twee, spelregels

Bij het maken van een afspraak worden de tijd van de operator en de zaal en de nodige middelen voor u gereserveerd. Daardoor gelden bij het wijzigen/annuleren van uw afspraak de onderstaande regels. Bedankt voor uw begrip.

Afspraken maken: dit kan alleen door een volledige betaling of door het afmelden van een vouchercode of waardebonnummer, zonder dit kan uw reservering niet worden geplaatst.

Afspraken wijzigen : Tot 14 dagen voor de geplande voorstelling: kostenloos. 14 tot 7 dagen voor uw geplande voorstelling wordt € 15.00 administratiekosten in rekening gebracht. Binnen 7 dagen voor de voorstelling is wijzigen niet mogelijk. Dit valt onder afspraak annuleren.

Afspraken annuleren : tot 14 dagen voor de geplande voorstelling worden € 10.00 administratiekosten in rekening gebracht. U kunt uw bon nog gebruiken binnen de geldigheidsperiode
Tussen 14 dagen en 7 dagen voor de geplande voorstelling worden € 25.00 administratie in rekening gebracht. U kunt uw bon nog gebruiken binnen de geldigheidsperiode

Vanaf 7 dagen voor de voorstelling is annuleren is niet mogelijk. Dit valt onder niet aanwezig zijn op uw afspraak. Niet aanwezig op afspraak : 100 % van arrangementsbedrag verschuldigd.

Extra’s: kunnen worden betaald op de dag van het evenement, rechtstreeks aan Club Cinema, alleen contant, er is geen pin. Bij het vooraf overmaken op rekening zijn de kosten van € 3.95 van toepassing voor bestellingen onder de 25 euro.

* Aan niet-besloten bijeenkomsten zitten beperkingen. Deze mogen alleen worden georganiseerd in overleg vooraf met de verhuurder, na toestemming van de daartoe bevoegde autoriteiten en na schriftelijke bevestiging van de directie van Club Cinema.